Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

Kho Dược chuẩn GSP - Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Nhà Hàng Chay - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án thi công

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LEUCO

Nhà Xưởng Sản Xuất - Tỉnh Long An

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Nhà máy Sản Xuất Găng Tay - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh