Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Khách Sạn - Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Đồng Nai

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Showroom & Văn Phòng - Tỉnh Đắk Lắk

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Văn phòng & Nhà Máy Điện Tử - Quận 9, TP Hồ Chí Minh