CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN THẨM MỸ GANGWHOO

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp đặt Cơ Điện Lạnh

PACKAGE: M&E Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CTCP BV TM GANGWHOO

OWNER: GANGWHOO Hospital ,.JSC

 

QUY MÔ: 8 Tầng, 2000 m2 Sàn

SCALE: 8 Floors, GFA 2000 m2

 

LOẠI HÌNH: Bệnh Viện Thẩm Mỹ

PROJECT TYPE: Beauty Hospital

 

ĐỊA CHỈ: Thành phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Ho Chi Minh City

Dự án liên quan

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Dự án tiêu biểu

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh

Kho Dược chuẩn GSP - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương

Khách Sạn - Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Đồng Nai