CÔNG TRÌNH CẢI TẠO KHO DƯỢC PHẨM YTECO THỦ ĐỨC

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp, lắp đặt hê ĐHKK & Thông gió

PACKAGE: ACMV Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Cty XNK Y Tế TP HCM

OWNER: YTECO

 

QUY MÔ: 8 700 m2 Sàn

SCALE: GFA 8 700 m2

 

LOẠI HÌNH: Kho Dược chuẩn GSP

PROJECT TYPE: GSP Pharmaceutical Warehouse

 

ĐỊA CHỈ: Thành Phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Hồ Chí Minh City

Dự án liên quan

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Trung tâm Y Khoa - Thành phố Hồ Chí Minh

Khách Sạn - Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa

Showroom & Văn Phòng - Tỉnh Đắk Lắk

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh