CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC VĂN LANG – CƠ SỞ 2

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp đặt hệ ACMV

PACKAGE: ACMV Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Đại Học Văn Lang

OWNER: Văn Lang University

 

QUY MÔ: 8 Tầng, 15000 m2 Sàn

SCALE: 8 Floors, GFA 15000 m2

 

LOẠI HÌNH: Trường Đại Học Văn Lang

PROJECT TYPE: Van Lang University

 

ĐỊA CHỈ: Thành Phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Ho Chi Minh City

Dự án liên quan

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án thi công

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LEUCO

Nhà Xưởng Sản Xuất - Tỉnh Long An

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Đồng Nai

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Kho Dược chuẩn GSP - Thành Phố Hồ Chí Minh

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai