CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG BROTEX – KHU CA, CB,CC,CD

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp Đặt hệ Thông gió , Khí nén

PACKAGE: Mechanical Ventilation, Compressed System Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Brotex Việt Nam

OWNER: Brotex Việt Nam

 

QUY MÔ: 55000m2 Sàn

SCALE: GFA 55000 m2

 

LOẠI HÌNH: Nhà máy Dệt May

PROJECT TYPE: Textile Factory

 

ĐỊA CHỈ: Tỉnh Tây Ninh

ADDRESS: Tay Ninh Province

Dự án liên quan

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Showroom & Văn Phòng - Tỉnh Đắk Lắk

Kho Dược chuẩn GSP - Thành Phố Hồ Chí Minh

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai