CÔNG TRÌNH KHO BẢO QUẢN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp, lắp đặt hê ĐHKK & Thông gió

PACKAGE: ACMV Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Cty TNHH Dược Phẩm Châu Á – Thái Bình Dương

OWNER: APPC

 

QUY MÔ: 2800 m2 Sàn

SCALE: GFA 2800 m2

 

LOẠI HÌNH: Kho Dược chuẩn GSP

PROJECT TYPE: GSP Pharmaceutical Warehouse

 

ĐỊA CHỈ: Tỉnh, Bình Phước

ADDRESS: Binh Phuoc Province

Dự án liên quan

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Văn phòng & Nhà Máy Điện Tử - Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai

Showroom & Văn Phòng - Tỉnh Đắk Lắk

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Hàng Chay - Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh