CÔNG TRÌNH NHÀ HÀNG CHAY QUỲNH HOUSE

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp Đặt hệ Cơ Điện

PACKAGE: M&E System Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH Minh Tuân

OWNER: Minh Tuan LTD,.Co

 

QUY MÔ: 3 Tầng, 900m2 Sàn

SCALE: 3 Floors, GFA 900 m2

 

LOẠI HÌNH: Nhà Hàng Chay

PROJECT TYPE: Vegetarian Restaurant

 

ĐỊA CHỈ: Thành phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Ho Chi Minh City

Dự án liên quan

Tòa nhà Chung cư - Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Dự án tiêu biểu

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Đồng Nai

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương