CÔNG TRÌNH THẪM MỸ VIỆN GANGWHOO ĐỒNG KHỞI

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp đặt Cơ Điện

PACKAGE: M&E supplication & installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: GANGWHOO

OWNER: GANGWHOO

 

QUY MÔ: 5 Tầng, 4000 m2 Sàn

SCALE: 5 Floors, GFA 4000 m2

 

LOẠI HÌNH:Thẩm Mỹ Viện

PROJECT TYPE: Beauty Salon & Hospital

 

ĐỊA CHỈ: Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ADDRESS: Bien Hoa, Dong Nai Province

Dự án liên quan

Nhà Hàng Chay - Thành phố Hồ Chí Minh

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

Dự án tiêu biểu

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Nhà Máy Thực Phẩm - Tỉnh Bình Dương

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương

Nhà máy Sản Xuất Găng Tay - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu