CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ CHUNG CƯ RIVER PARANOMA

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Lắp đặt Máy Lạnh

PACKAGE: Air Conditioner Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: AN GIA

OWNER: AN GIA

 

QUY MÔ: 400 bộ máy lạnh

SCALE: 400 Air conditioner Sets

 

LOẠI HÌNH: Tòa nhà Chung cư

PROJECT TYPE: Apartment Building

 

ĐỊA CHỈ: Thành phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Ho Chi Minh City

Dự án liên quan

Dự án thi công

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LEUCO

Nhà Xưởng Sản Xuất - Tỉnh Long An

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai

Nhà Hàng Chay - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Tòa nhà Văn Phòng - Tỉnh Long An

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh