CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THỂ THAO AQUA CITY

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp Đặt hệ ĐHKK & Thông gió

PACKAGE: ACMV System Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Nova Land

OWNER: Nova Land

 

QUY MÔ: 6700 m2 Sàn

SCALE: GFA 6700 m2

 

LOẠI HÌNH: Trung tâm thể thao

PROJECT TYPE: Sport Center

 

ĐỊA CHỈ: Tỉnh Đồng Nai

ADDRESS: Dong Nai Province

Dự án liên quan

Dự án thi công

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LEUCO

Nhà Xưởng Sản Xuất - Tỉnh Long An

Nhà Hàng Chay - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Dự án tiêu biểu

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách Sạn - Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thẩm Mỹ Viện - Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk