CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM Y KHOA HEPA

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp Đặt hệ ĐHKK & Thông gió

PACKAGE: ACMV System Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH Minh Tuân

OWNER: Minh Tuan LTD,.Co

 

QUY MÔ: 6 Tầng, 2600m2 Sàn

SCALE: 6 Floors, GFA 2600 m2

 

LOẠI HÌNH: Trung tâm Y Khoa

PROJECT TYPE: Medical Center

 

ĐỊA CHỈ: Thành phố Hồ Chí Minh

ADDRESS: Ho Chi Minh City

Dự án liên quan

Kho Dược chuẩn GSP - Thành Phố Hồ Chí Minh

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Thực Phẩm - Bình Dương

Dự án tiêu biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

Kho Dược chuẩn GSP - Tỉnh Bình Phước

Nhà máy Sản Xuất Găng Tay - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án thiết kế

CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN TRIPLE E

Khách Sạn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn phòng & Nhà Máy Điện Tử - Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Dự án thi công

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LEUCO

Nhà Xưởng Sản Xuất - Tỉnh Long An