CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

Chi tiết dự án

GÓI THẦU: Cung cấp & Lắp Đặt hệ ĐHKK & Thông gió

PACKAGE: ACMV System Supplication & Installation

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Cảng Quốc Tế Long An

OWNER: Long An International Port

 

QUY MÔ: 3 Tháp, 10000 m2 Sàn

SCALE: 3 Towers GFA 10000 m2

 

LOẠI HÌNH: Tòa nhà Văn Phòng

PROJECT TYPE: Office Building

 

ĐỊA CHỈ: Tỉnh Long An

ADDRESS: Long An Province

Dự án liên quan

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Bệnh Viện Thẩm Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Văn Lang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án tiêu biểu

Nhà máy Dệt May - Tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Y Khoa - Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm thể thao - Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk

Bệnh Viện - Tỉnh Đắk Lắk