CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY UNIBEN BÌNH DƯƠNG – GIAI ĐOẠN 3

Nhà Máy Thực Phẩm – Tỉnh Bình Dương