CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT ĐIỀU HOÀNG SƠN

Nhà Máy Thực Phẩm – Bình Dương